quarta-feira, 19 de abril de 2017

Maior capacidade, accesibilidade e seguridade son parte dos motivos que levaron ao goberno municipal a cambiar o emprazamento das atraccións nas festas de San Telmo

A proximidade do novo centro de saúde e a próxima apertura da rúa Ourense forman parte tamén das premisas que levaron á toma desta decisión
O goberno municipal de Tui sae ao paso das críticas recibidas por parte dos empresarios das atraccións que outros anos acudían ás festas de San Telmo e mantén o emprazamento das atracción na rúa Rosal, afirmando que non se volverá utilizar para este fin a traseira da Área Panorámica. Lamentan dende o goberno municipal que non se teña chegado a un entendemento cos empresarios polo que este ano non hai atraccións nas festas.
Son varios os motivos que levaron ao goberno municipal a tomar a decisión do cambio de emprazamento das atraccións durante as festas de San Telmo. En primeiro lugar a falla de autorización por parte do SERGAS para colocar os postos xunto ao novo centro de saúde polo ruído que xerarían. A isto súmase o feito de que na traseira da Área Panorámica non cambian todos os postos, polo que como en anos anteriores terían que colocarse tamén no viario público cos conseguintes problemas no tráfico. Amais trátase dunha decisión de futuro xa que a apertura da rúa Ourense fará que neste emprazamento non se poidan volver instalar as atraccións.
Dende o goberno municipal saen ao paso da críticas dos empresarios das atraccións tamén no referente ao tempo no que se lles informou do cambio de emprazamento, xa que hai mes e medio nunha reunión informal coa concelleira de Urbanismo xa se lles comunicara que non se poderían instalar na traseira da Área Panorámica, e posteriormente nunha reunión solicitada polos feirantes se reiterou esa decisión.
Con respecto ao novo emprazamento, a 200 metros do que se viña utilizando, dende o goberno municipal o alcalde, Enrique Cabaleiro, apunta que é máis accesible, non ten afeccións, e foi acondicionado oportunamente para este uso. En canto á seguridade das atraccións, o goberno ao igual que fixo en 2016 ía contratar a unha empresa de enxeñería para certificar cada atracción, e as máis pesadas ubicaríanse no viario público das unidades de execución.
Ante a postura dos empresarios das atracción de decidir non montar na traseira da Área Panorámica, e non facelo noutro emprazamento, dende o goberno municipal fan firme a súa postura por todos os motivos expostos.