quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Palankalama en Tui

Palankalama é un cuarteto adicado á música instrumental, oriundo da cidade do Porto. As súas composicións baséanse na música tradicional/folk de diversas regións e imaxinarios. Cada música é unha procura dunha escea onde se desenvolve un argumento. Percorrendo a enerxía do rock, a narrativa é trazada polos cuatro elementos da banda, nunha busca de lugares de ficción.
https://palankalama.bandcamp.com/