quinta-feira, 4 de maio de 2017

Martes de Carnaval en Tui

Venres, 5 de maio, ás 21.30h
Martes de Carnaval
Centro Dramático Galego 
As Galas do Defunto e A Filla do capitán
Autor: Ramón María del Valle Inclán
Dirección: Tito Asorey1 e Marta 
Pazos2
Escenografía: Fernando Ribeiro
Iluminación: Rui Monteiro
Música: 
Hugo Torres e José Diaz
Elenco: Dez actrices e actores galegos
Unha nova mirada sobre a obra dun dos dramaturgos máis universais de todos os 
tempos, Valle Inclán, traducida ao galego , é a aposta para esta temporada do 
CDG.  As galas do defunto1 e A filla do capitán2 da triloxía “Martes de 
Carnaval” achegan unha visión do mundo dende o esperpento.
Xénero: Teatro 
Clasificada: +14 anos
Recomendada: Público 
Adulto
Duración: 120 min. (con descanso)
Idioma: 
Galego
http://www.centrodramatico.org/
Prezos: 8€ - 6€