quinta-feira, 23 de março de 2017

Tui conta co rexistro electrónico, primeiro paso cara a implantación da administración electrónica

Toda a documentación que se presente por rexistro de entrada no Concello de Tui pasará a estar dixitalizada. Co posta en marcha do rexistro electrónico dáse o primeiro paso de cara a implantación da administración electrónica no concello tudense. O seguinte proceso será o inicio do xestor de expedientes, o mércores 29 deste mes, proseguindo nas próximas semanas nos distintos servizos ata completarse o cento por cento dos departamentos.
A implantación da administración electrónica, que se realiza  a través da plataforma Xestiona desenvolvida pola empresa esPublico, permitirá axilizar os trámites coa administración municipal sen ter que desprazarse fisicamente ata a casa do concello, ao tempo que supón un gran cambio na organización interna, conlevará unha mellor comunicación entre departamentos, e maior transparencia.  
O pasado venres responsables de esPublico fixeron a presentación pública da ferramenta a empregar aos traballadores municipais e membros do equipo de goberno, e dende este luns están a realizar consultorías con cada departamento para coñecer os procesos que realizan e as necesidades que teñen de cara a implantación da nova tramitación. Tamén se realizarán posteriormente xornadas de formación para os empregados municipais no uso de Xestiona.
Unha vez a administración electrónica estea completamente implantada os cidadáns poderán dirixirse de forma telemática ao Concello e recibir a información solicitada do mesmo xeito. Para iso será preciso que conten co DNI electrónico ou un certificado electrónico para poder acreditar a súa identidade. De feito as empresas, asociacións e cidadáns autónomos colexiados deberán empregar, unha vez estea en funcionamento, a vía telemática na comunicación coa entidade municipal.