quinta-feira, 2 de março de 2017

Sexta-feira, 3 de Março às 20:00 no Teatro Municipal de Tui

Entre os centos de parrulos de goma producidos a diario na fábrica “Il Papero Giallo” un día un sae un parrulo diferente. Esta comedia teatral para toda a familia, inspirada no “Parrulo feo” de Andersen, é un canto á diversidade e á esencia de ser un mesmo. 

Autor: Juan Rodríguez e Laura Sarasola
Dirección: Laura Sarasola
Elenco: Juan Rodríguez 

Recomendada: + 3 anos
Prezos: 3,5€ - 2,5€