quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

AriMagritte en Tui

ARiMagritte, sonido intimista puro. Os seus temas propios enchen cada vez máis as súas programacións sen desentoar, xa que as súas versións non son simples reproduccións de temas coñecidos, senón adaptacións ao seu son inconfundible.
http://arimagritte.com/
................................................................................
socios/as beta 3€
betuneiros/as de balde